Skuteczna dezynfekcja rąk

Mycie i dezynfekcja (odkażanie) rąk są najważniejszymi czynnościami w zapobieganiu zakażeniom. Zabiegi higieniczne rąk redukują znacznie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów patogennych, co ma olbrzymie znaczenie w takich miejscach ja placówki służby zdrowia, ale również zakłady przetwórstwa spożywczego, kuchnie, restauracje.

Skuteczny spray do dezynfekcji rąk

barbicide spray do dezynfekcji rąkHigiena rąk prowadzi do usunięcia zanieczyszczeń fizycznych, substancji organicznych z rąk. Redukuje florę przejściową i florę stałą skóry. Największe zagrożenie stanowią mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogą przedostawać się na skórę rąk pracowników przemysłu gastronomicznego, mającego bezpośredni kontakt z żywnością i na niej bytować. Z tego względu z pewnością barbicide spray do dezynfekcji rąk okaże się skuteczny. Dlatego też w celu umożliwienia bardzo precyzyjnej higieny dłoni, wszelkie zabiegi higieniczne dłoni musi poprzedzać obowiązkowe, wcześniejsze zdjęcie biżuterii, obrączki, zegarka, zmycie lakieru i obcięcie paznokci. Higieniczna dezynfekcja rąk: zabieg ten oznacza redukcję flory przejściowej na skórze rąk za pomocą preparatów dezynfekcyjnych. Higieniczną dezynfekcję rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych i po każdym kontakcie z pacjentem, zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem, po kontakcie z materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami. Higieniczna dezynfekcja rąk nie zawsze musi być poprzedzona higienicznym myciem rąk. Natomiast nigdy nie można pominąć odkażania rąk. Pierwsza zasada mówi, że higieniczne odkażanie skóry powinno być ostatnim etapem higieny rąk przed przyjściem do pacjenta i pierwszym po odejściu od niego. Tylko zachowanie tej zasady gwarantuje eliminację ryzyka przeniesienia mikroorganizmów na skórze rąk do i od pacjenta. Druga zasada odnosi się do sposobu dozowania. Prawidłowa dezynfekcja rąk jest bardzo istotna w czasach, w których żyjemy, ponieważ dzięki niej możemy uniknąć zagrożenia jakim są groźne wirusy i bakterie, które przenoszą się na naszych dłoniach.

Należy pamiętać o wcieraniu w ręce preparatu przez 30 sekund tak, by skóra rąk była stale wilgotna. Ilości preparatu podane na etykiecie to ilości minimalne (3-5 ml).Trzecia zasada dotyczy zwrócenia szczególnej uwagi na miejsca na dłoni najczęściej pomijane. Znajomość ich pozwala na wypracowanie własnego schematu odkażania rąk. Higieniczna dezynfekcja rąk nie zawsze musi być poprzedzona higienicznym myciem rąk. Natomiast nigdy nie można pominąć odkażania rąk.