Każdy pracodawca wie jak istotną kwestię stanowi bezpieczeństwo pracownika. To zagadnienie kojarzy się z pracami na wysokości, pracą strażaków, policjantów, służb medycznych oraz pracą w skrajnych warunkach środowiskowych. Mało kto zdaję sobie sprawę z tego, iż bardzo trudne warunki pracy mają również pracownicy laboratorium. Wpływ na to ma bliski kontakt z trującymi środkami chemicznymi. Na niebezpieczeństwo szczególnie narażeni są pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych.

Bariera uniemożliwiająca skażenie

małe komory laminarneNiebezpieczeństwo tego środowiska pracy wynika w szczególności możliwości skażenia wirusami, bakteriami oraz różnego typu patogenami, które mogą odbić się na zdrowiu lub życiu pracownika. Wyobraźmy sobie sytuację w której pracownik laboratorium wykonując analizę mikrobiologiczną zanieczyszcza się drobnoustrojami chorobotwórczymi. Przenosi on te zanieczyszczenia na swoje ubranie, na swoich bliskich, na swoich współpracowników oraz na wszystkie pomieszczenia w których przebywa. Po dobie lub dwóch może okazać si,ę iż czynnikiem chorobotwórczym zostali zakażeni wszyscy pracownicy laboratorium oraz cała najbliższa rodzina pracownika, który uległ skażeniu. Sytuacjom takim ma zapobiegać specjalistyczny sprzęt. Bardzo często w laboratoriach mikrobiologicznych wykorzystywane są małe komory laminarne. Konstrukcja tego urządzenia, jego właściwości techniczne oraz szeroki zakres zastosowań pozwalają na uniknięcie tego typu niebezpiecznych sytuacji. Komora laminarna oddziela w sposób fizyczny lub barierowy pracownika od strefy roboczej w której znajdują się próbki mikrobiologiczne. Dzieje się to dzięki zastosowaniu płaszczów powietrznych lub specjalistycznego materiału, który pozwala na swobodne wykonywanie codziennych obowiązków, a tym samym zapobiega kontaminacji. Bariera pomiędzy środowiskiem pracy, a ludzkim organizmem może być również wytworzona na skutek przepływu laminarnego powietrza w komorze tego urządzenia. Zanieczyszczone drobnoustrojami powietrze ze strefy roboczej przechodzi przez szereg specjalistycznych filtrów, które je oczyszczają. Następnie powietrze zostaje wypuszczone do wnętrza laboratorium lub wyprowadzone na zewnątrz pomieszczenia.

Podsumowując, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo pracy pracowników laboratoriów warto zainwestować w komorę laminarną. Ten specjalistyczny sprzęt umożliwił zachowanie zdrowia i życia wielu pracowników laboratoriów. Komory laminarne bardzo pozytywnie wpływają również na jakość prowadzonych analiz. Z tych powodów coraz więcej laboratoriów mikrobiologicznych wyposaża się w ten specjalistyczny sprzęt.